Diagnòstic de l’estat actual de l’entorn de l’escola

La comissió de "Millorem l'escola" porta temps treballant en varis projectes, un dels més importants és l'elaboració del document de diagnòstic de l'estat actual de l'entorn de l'escola Joan Maragall (Carrer Escoles – Passeig Sant Magí – Passeig de la Creu – Carrer Montseny).

A partir d'aquest diagnòstic, es proposen una sèrie d'intervencions, algunes a petita escala i altres a més gran escala.
Plànol actual amb les voreres pintades de groc

Plànol actual amb les voreres pintades de groc


L'objectiu és, primordialment, millorar la seguretat del vianant i potenciar el camí escolar sense perills. L'escola Joan Maragall és de les més cèntriques de Sant Cugat i això, té com a cosa molt positiva, que la majoria de famílies es desplacen a peu, i per tant, se les ha de cuidar i s'ha de promoure que el camí escolar sigui segur i pacificat. No oblidem que estem en un moment d'emergència climàtica.

Proposta de milora dels carrers de l'escola Joan Maragall
Plànol de propostes bàsiques de millora de l'entorn de l'escola

Així doncs s'ha elaborat el document que s'adjunta en aquesta entrada, i que s'ha estructurat de la següent manera:

A) Anàlisi i diagnòstic dels problemes:

  • de l'entorn immediat (al voltant dels 4 carrers que rodegen l'escola)
  • de l'entorn del barri que afecten el camí escolar

B) Propostes pels problemes

  • de l'entorn immediat
  • del barri / camí escolar
El document es basa en esquemes o dibuixos explicatius i també conté alguna planta
a nivell més tècnic. L'important és que arribi la idea del que cal millorar i proposem com es podria fer.

Pots descarregar el document al següent enllaç

Proposta de millores de l'entorn de l'escola Joan Maragall

Comentaris