Acta Junta General Extraordinaria 03 Maig 2018

Acta Junta General Extraordinaria cel·lebrada el dia  03/05/2018 a les 21:00 h


Assistents: Eduard Pla; Ismael Guzman; Noelia García; Sara Pascual; Mònica Portabella; Laura Marin; Ricard Pons.

Aspectes tractats:

1. - Modificació dels actuals Estatuts:
El president de L'AMPA  explica que el motiu del canvi d'estatuts obeeix a una necessitat legal d'adaptar els texts al que marca l'actual legislació, i que és una recomanaciódels tècnics de la FAPAC,  i que no fer-ho pot donar lloc a tenir entrebancs en el funcionament de l'associació amb temes burocràtics i de relació amb administracions públiques a l'hora d'obrir o gestionar comptes bancaris, etc.
Fem una lectura del text proposat i que hem posat a disposició de tots els socis en el moment de convocar la Junta.
Fem  una esmena respecte a la denominació de l'associació, passant a dir-se ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES DE L'ESCOLA JOAN MARAGALL DE SANT CUGAT DEL VALLES.
Un cop repassat el text amb les esmenes procedim a la seva votació, resultant aquesta: 7 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció, quedant per tant aprovats els nous estatuts per unanimitat.

2- Acord sobre les quotes dels diferents membres de l'AMPA:
L'Eduard Pla planteja la fórmula de donar més veu a les famílies a través de fer extensiva la pertinença a l'associació, no només al membre de la família que paga la quota de l'Associació, sinó considerar que la resta de membres de la família amb capacitat de tutela de l'alumne  formin part de l'associació, i per tant la seva quota serà d'import zero euros.
Votem la proposta sent el resultat de la votació: 7 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció, quedant per tant aprovats els nous estatuts per unanimitat.

3. - Precs i Preguntes: No se'n formulen.

A les 22:00h es dóna per acabada la Junta General Extraordinària.
Acta Junta General Extraordinaria 03 Maig 2018 Acta Junta General Extraordinaria 03 Maig 2018 Reviewed by Pau Ricart on de maig 14, 2018 Rating: 5

Cap comentari:

Amb la tecnologia de Blogger.