Tot el que has de saber si vols ser persona delegada del teu curs

 Si estàs pensant a ser delegada del teu curs, t’interessa saber qui pot exercir aquest càrrec, com es tria i quines funcions i objectius té aquesta figura. A continuació, t’ho expliquem: 

 

1.   Qui pot ser persona delegada de cada classe?

Qualsevol pare, mare o tutor legal de l’escola que:
 • Sigui coneixedora del projecte i valors de l’escola i actuï amb concordança.
 • Sigui coneixedora del projecte i valors de l’AFA, i en formi part com a associada.
 • Reculli sovint els fills/es a l’escola i, per tant, sigui visible i accessible pel tutor/a i per la resta de les famílies del grup.
 • Tingui prou motivació per assumir aquest càrrec.

2.   Com s’escull?

 • La persona que vulgui ser delegada ha de saber que és un càrrec voluntari

 • Aquesta persona és escollida per les famílies de la classe durant la reunió inicial de curs/classe.

 • S’escullen dues persones per grup. 

3.   Quin és el rol de la persona delegada del grup-classe?

 • Exerceix el paper d'enllaç entre les famílies del grup-classe, el tutor/a, l’escola i l’AFA.

 • Impulsa la col·laboració entre les famílies i el tutor/a.

 • Representa el col·lectiu de famílies del grup recollint necessitats, interessos i expectatives, estableix un vincle entre les famílies i el tutor/a.

 4.   Objectius del càrrec de delegat/da?

 • Afavorir la convivència i comunicació entre les famílies de la classe i l’escola (docents, Direcció, etc.). Entre d’altres, això implica: tenir el grup al corrent de tota la informació d’interès de l’escola; promoure activitats per la cohesió de grup; reenviament de missatges de l’escola; aclariment de dubtes; assegurar-se que “tothom ho entén”; animar la participació en les activitats organitzades des de l’escola.
 • Aconseguir una major representativitat i participació del col·lectiu de famílies de l’escola i en conseqüència a l’AFA en el seu conjunt. Entre d’altres, això implica: engrescar a les famílies a participar activament, adreçar-les a les diferents comissions i/o Junta de l’AFA i fomentar la participació en el Consell Escolar; així com difondre activitats i projectes que es duen a terme.
 • Potenciar la transmissió de la informació que es genera en qualsevol àmbit de la comunitat educativa. Entre d’altres això implica: Donar a conèixer i anar recordant totes les vies d'informació que hi ha: email, Whatsapp però també web, Twitter, Facebook, blogs, etc., tant de l’escola com de l’AFA.
 • Integrar a totes les famílies de la classe dins de l’escola. Entre d’altres, això implica: estar especialment atent a aquelles famílies nouvingudes; presentar-se i ajudar-les en aspectes bàsics de funcionament i participació; detectar aquelles famílies amb necessitats especials, etc.)

5.   Quines funcions té?

 Col·laborar amb el tutor/a:
 • Fer d’enllaç entre el tutor o tutora i les famílies del grup en temes d’interès general per a la classe. (Només per aspectes generals o que expressament el tutor/a demani; fer arribar informació d’interès al grup classe que provingui del tutor/a,  i viceversa).

 • Detectar inquietuds o necessitats de les famílies en relació amb el centre: expectatives, dubtes, etc. (Inquietuds i necessitats expresses d’aquell grup: dubtes referents a alguna activitat; excursió de nivell; preocupacions d’un fet generalitzat del grup; suggeriment d’alguna activitat o participació en aquesta, etc.)

 • Traspassar informació “urgent” que el tutor o tutora necessiti fer arribar a les famílies. (En aspectes importants, enviar la informació de forma entenedora per a tothom i assegurar-se que arriba a tothom).

 • Fer crides de col·laboració. (A l’hora de participar en alguna activitat que ho requereixi, demanar la col·laboració de les famílies: Carnestoltes, Castanyada, etc).

Tot el que has de saber si vols ser persona delegada del teu curs Tot el que has de saber si vols ser persona delegada del teu curs Reviewed by LadyRumble on de novembre 10, 2020 Rating: 5

Cap comentari:

Amb la tecnologia de Blogger.