Tot el que has de saber si vols ser persona delegada del teu curs

 Si estàs pensant a ser delegada del teu curs, t’interessa saber qui pot exercir aquest càrrec, com es tria i quines funcions i objectius té aquesta figura. A continuació, t’ho expliquem: 

 

1.   Qui pot ser persona delegada de cada classe?

Qualsevol pare, mare o tutor legal de l’escola que:
 • Sigui coneixedora del projecte i valors de l’escola i actuï amb concordança.
 • Sigui coneixedora del projecte i valors de l’AFA, i en formi part com a associada.
 • Reculli sovint els fills/es a l’escola i, per tant, sigui visible i accessible pel tutor/a i per la resta de les famílies del grup.
 • Tingui prou motivació per assumir aquest càrrec.

2.   Com s’escull?

 • La persona que vulgui ser delegada ha de saber que és un càrrec voluntari

 • Aquesta persona és escollida per les famílies de la classe durant la reunió inicial de curs/classe.

 • S’escullen dues persones per grup. 

3.   Quin és el rol de la persona delegada del grup-classe?

 • Exerceix el paper d'enllaç entre les famílies del grup-classe, el tutor/a, l’escola i l’AFA.

 • Impulsa la col·laboració entre les famílies i el tutor/a.

 • Representa el col·lectiu de famílies del grup recollint necessitats, interessos i expectatives, estableix un vincle entre les famílies i el tutor/a.

 4.   Objectius del càrrec de delegat/da?

 • Afavorir la convivència i comunicació entre les famílies de la classe i l’escola (docents, Direcció, etc.). Entre d’altres, això implica: tenir el grup al corrent de tota la informació d’interès de l’escola; promoure activitats per la cohesió de grup; reenviament de missatges de l’escola; aclariment de dubtes; assegurar-se que “tothom ho entén”; animar la participació en les activitats organitzades des de l’escola.
 • Aconseguir una major representativitat i participació del col·lectiu de famílies de l’escola i en conseqüència a l’AFA en el seu conjunt. Entre d’altres, això implica: engrescar a les famílies a participar activament, adreçar-les a les diferents comissions i/o Junta de l’AFA i fomentar la participació en el Consell Escolar; així com difondre activitats i projectes que es duen a terme.
 • Potenciar la transmissió de la informació que es genera en qualsevol àmbit de la comunitat educativa. Entre d’altres això implica: Donar a conèixer i anar recordant totes les vies d'informació que hi ha: email, Whatsapp però també web, Twitter, Facebook, blogs, etc., tant de l’escola com de l’AFA.
 • Integrar a totes les famílies de la classe dins de l’escola. Entre d’altres, això implica: estar especialment atent a aquelles famílies nouvingudes; presentar-se i ajudar-les en aspectes bàsics de funcionament i participació; detectar aquelles famílies amb necessitats especials, etc.)

5.   Quines funcions té?

 Col·laborar amb el tutor/a:
 • Fer d’enllaç entre el tutor o tutora i les famílies del grup en temes d’interès general per a la classe. (Només per aspectes generals o que expressament el tutor/a demani; fer arribar informació d’interès al grup classe que provingui del tutor/a,  i viceversa).

 • Detectar inquietuds o necessitats de les famílies en relació amb el centre: expectatives, dubtes, etc. (Inquietuds i necessitats expresses d’aquell grup: dubtes referents a alguna activitat; excursió de nivell; preocupacions d’un fet generalitzat del grup; suggeriment d’alguna activitat o participació en aquesta, etc.)

 • Traspassar informació “urgent” que el tutor o tutora necessiti fer arribar a les famílies. (En aspectes importants, enviar la informació de forma entenedora per a tothom i assegurar-se que arriba a tothom).

 • Fer crides de col·laboració. (A l’hora de participar en alguna activitat que ho requereixi, demanar la col·laboració de les famílies: Carnestoltes, Castanyada, etc).

Comentaris